Bare Git Repository: En guide för nybörjare

Om jag säger "bare git repository" och du känner dig som ett frågetecken, då är detta guiden för dig.

Jag utgår ifrån att du är bekant med Git och har kört kommandon som git commit och git push.

När du kör git push så skickar du dina ändringar till en annan plats. Platsen som tar emot dina ändringar är vanligtvis ett bare repository.

I denna guide får du lära dig vad ett bare repository är och när du behöver ett.

Vad är ett bare repository?

Ett bare repository är en central hub som håller koll på alla ändringar i ett projekt.

Tanken med repot är att enkelt kunna sammarbeta med samma kodbas genom att kopiera hela projektet till flera olika datorer.

Ett bare repository innehåller inga fysiska projektfiler som du kan jobba med utan bara information om alla filer och dess historik.

Repot är på sätt och vis lite som en mall som alla utgår ifrån för att sedan kunna göra ändringar lokalt.

Vad är skillnaden mellan ett vanligt git repo och ett bare git repo?

En viktig skillnad mellan ett vanligt git repository och ett bare git repository är att du aldrig jobbar direkt i ett bare repository.

Du jobbar i din lokala kopia av repot – som du bl.a. får när du kör git clone – och pushar sedan ändringarna till ett bare repository.

Ett bare repository har med andra ord inget working directory som din lokala kopia har, d.v.s. inga fysiska projektfiler.

Behöver jag ha ett bare repository?

Det beror på.

Ett bare repository är framförallt viktigt när flera personer ska jobba med samma kod. Det är ju till och från detta repo som alla skickar och hämtar ändringar.

Ett bare repository kan också vara användbart om du enkelt vill kunna publicera ändringar på din hemsida – även om det bara är du som kommer jobba med koden.

Om du däremot jobbar med ett projekt lokalt på din dator som bara du kommer ha tillgång till och som du inte vill pusha någonstans, då behöver du inget bare repository.

Hur skapar jag ett bare repository?

Att skapa ett bare git repository är egentligen inte svårare än att skapa ett vanligt git repository. Kommandot du använder är följande:

git init --bare

Du kan även ta ett vanligt repo och göra en kopia av projeket som bara innehåller .git-mappen – vilket i praktiken blir en bare-version.

För att klona ett beftinligt repo till en bare-version kör du följande kommado:

git clone --bare <your_git_repo> <bare_repo.git>

Beroende på hur och var du ska använda ditt bare repository så finns det några fler steg du behöver göra för att det ska bli användbart. Jag har en guide för hur du sätter upp Git på din hemsida där jag går igenom dessa steg.

Sammanfattning

  • Ett bare repository är en central hub som håller koll på alla ändringar i ett projekt och används främst när flera personer vill sammarbeta.
  • Ett bare repository innehåller inga fysiska projektfiler (working directory) utan bara information om alla filer och dess historik.
  • Du skapar ett bare repostiry genom att köra kommandot git init --bare.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: